Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 15.04.2014 08:06:00 

Fachkurs der forstlichen Terminologie

13. Kurs / 13. kurz Kostelec n.Č.l.

13. Kurs / 13. kurz Kostelec n.Č.l....

Česká lesnická společnost
pořádá
13. kurz odborné německé terminologie
z oboru lesnictví, dřevařství a ekologie

Zámek Kostelec nad Černými lesy, 30. 3. až 3. 4. 2009


Česká lesnická společnost pro Vás v letošním roce opět připravila pětidenní intenzivní kurz odborné německé lesnické terminologie, který se tentokráte bude konat v Kostelci nad Černými lesy. Kurz jako obvykle bude probíhat z větší části na učebně a další část pak v terénu, v lesích Školního lesního podniku LDF ČZU, arboretu a šlechtitelské stanici Truba.
Obecně je v Evropě preferovaný jazyk anglický, ale náš stát sousedí s německy mluvícími zeměmi na jejichž území vzniklo lesnictví jako věda – mají tedy tradičně vysokou úroveň lesního hospodářství a z hlediska lesnické problematiky jsou nám nejbližší. Proto je znalost němčiny pro lesníky častěji potřebná při setkávání s kolegy v praxi, při přeshraniční spolupráci, obchodě a je v mnoha disciplinách nezbytná.
Tradice kurzu odborné němčiny trvá již déle než 10 let. Od 1997 ve spolupráci s Institut für Weltforstwirtschaft ve SRN prošlo kurzem přes 70 absolventů z řad pracovníků LČR, ÚHÚL, VÚLHM, resortů MZe a MŽP, škol i soukromých firem. Dosavadní účastníci tento jazykový vzdělávací kurz doporučují svým spolupracovníkům a známým, a to je to pro něj tou nejlepší reklamou. Rádi mezi účastníky přivítáme další zájemce z lesnických, dřevařských a přírodovědných oborů*.
Kurz vede zkušený lektor Ing. Stan Cejchan - „Staatlich geprüfter und anerkannter Dipl.-Dolmetscher“. S lektorem – profesionálem, se domluvíte i česky, nicméně je kurz určen zájemcům s alespoň školními znalostmi obecné němčiny. Prohlubování vědomostí, procvičování a opakování jazyka je nutností – připomínáme, že při opakované účasti je nabízena 5 - 20% sleva z kurzovného.
Obvykle má intenzivní kurz 8 - 12 účastníků (proto neváhejte, kdo dříve přijde, ten dříve …), 30 vyučovacích hodin přístupnou formou a různorodými texty s aktuální odbornou tématikou. Ubytování ve velmi pěkných dvoulůžkových (omezeně i 1/1) pokojích Penzionu Marie Terezie Kněžny Savojské (viz. http://www.slp.cz/penzion/ubytovani.htm a stravování na zámku ŠLP a v sousedícím Černokosteleckém zájezdním pivovaru. Kromě pobytu na čistém vzduchu za dobrou cenu získáte znalosti - nejen certifikát!

Informace na: http://www.kon.snadno.eu/ a v kanceláři ČLS.
Přihlášky s ke stažení na: http://www.cesles.cz/

Základní cena pětidenního kurzu: 8.500,- Kč vč. DPH (ceny v tabulce uvádíme včetně DPH)
Slevy ze základní ceny kursovného druhá účast 5%
- 425 třetí účast 10%
- 850 čtvrtá účast 15%
- 1.275 pátá a více 20%
studenti 20%
Konečná cena 8.075,- 7. 650,- 7.225,- 6.800,-

V ceně kurzu je zahrnuto kurzovné, plná penze a ubytování účastníků, učební materiály, tradiční exkurze. * První přihlášený „nováček“ (tj. ještě nikdy se neúčastnil) získá kurz za speciální cenu 5.000,- Kč.
(za přihlášení v tomto smyslu je považovaná vyplněná přihláška, zaslaná na ČLS mailem viz. níže)

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. čísle 776 791 401, e-mail: cesles@csvts.cz

Těší se na Vás
Ing. Stan Cejchan a tajemník České lesnické společnostiZávazná přihláška

(zašlete do 25. března 2009)

13. kurz odborné německé terminologie
Kostelec nad Černými lesy, 30. 3. až 3. 4. 2009


Jméno: ……………………………………………………………………………………….

Adresa vysílající organizace:……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Spojení: tel.: e-mail:

mobil:


Základní cena kursovného: 8.500,- Kč včetně 19% DPH

Potvrzuji, že dne ………….. 2009 byla uhrazena částka ……….. ,- Kč
na účet ČLS. Uplatňuji slevu ve výši: 0 5 10 15 20 %.
Číslo účtu: KB Praha č. ú. 12437111/0100, v. s. 224555, k. s. 0308
IČO: 00549746
DIČ: CZ00549746

Číslo účtu plátce:

Razítko a podpis plátce:

Organizačním garantem semináře je Česká lesnická společnost, která zašle organizační pokyny zaregistrovaným zájemcům (Einführungstexte, Anschreiben an Teilnehmer).

Přihlášku zašlete nejpozději do 25. 3. 2009 na cesles@csvts.cz

13. Aufbaukurs Deutsche Terminologie

 

 

Ort: Kostelec nad Černými lesy

30. März 2009, Montag

09:00 Offizielle Eröffnung des 13. Aufbaukurses Deutsche Terminologie für die Fachgebiete Forstwesen, Holzwirtschaft & Ökologie: Vertreter von LČR/ČLS oder des ÚHÚL. Die Teilnehmer und der Kursleiter stellen sich vor: Fachgebiet, Aufgabenbereich, Funktion etc.

09:30 Einführung. Ziele und Verlauf des Terminologiekurses. Verteilen von10:00 Besprechung und Analyse des den Teilnehmern vorab zugesandten

Referatsthemen an die Teilnehmer.

Kurseinführungstextes „Forstwirtschaft in Deutschland“. Inhaltswiedergabe, Fachbegriffe, Diskussion.

10:30 P a u s e

10:45 Forstliche Terminologie – ein Wechselspiel: Fachbegriff – Definition, Definition –Fachbegriff. Gruppenwettbewerb. Erläuterung der Fachbegriffe. Bildung vonSätzen mit dem entsprechenden Fachbegriff.

11:15 „Streitgespräch“ – Pro und Kontra zu einem aktuellen Thema. Argumentation,Diskussion, Polemik.

12:00 M i t t a g s p a u s e

14:00 Referate der Teilnehmer. Freier Vortrag (Stichworte vom Blatt). Fragen, Diskussion, Bewertung.

15:30 P a u s e

15:45 Fortsetzung des „Streitgesprächs“ vom Vormittag.

16:15 Übung Verben. Auflösung, Diskussion.16:50 Verteilung von aktuellen Artikeln aus der deutschen Fachpresse an dieKursteilnehmer als Hausaufgabe für den jeweils nächsten Tag. Hausaufgabe Übersetzung (Abgabe bis Mittwoch Mittag).

7 Blitzlicht7 - Reflexion des Tagesgeschehens

17:00 Ende des Tagesprogramms

 

31. März 2009, Dienstag

09:00 Begrüßungsrunde. Freie Wiedergabe und Inhaltsbesprechung des „Tagesartikels“. Fachbegriffe, Fragen, Diskussion.

09:45 Forstliche Terminologie – ein Wechselspiel: Fachbegriff – Definition, Bildung vonSätzen mit dem entsprechenden Fachbegriff.

10:15 P a u s e

10:30 „Streitgespräch“ – Pro und Kontra zu einem aktuellen Thema. Argumentation, Diskussion, Polemik.

11:30 Mündliche Übersetzung (Dolmetschen) eines tschechischen Fachtextes ins Deutsche.

12:00 M i t t a g s p a u s e14:00 Referate der Teilnehmer. Fragen, Diskussion, Bewertung.

15:00 Übung/Test Hörverstehen. Auflösung, Diskussion.

15:30 P a u s e

15:45 Entwurf eines Zeitungsartikels nach vorgegebenen Stichworten.

16:15 Vortrag ausgewählter Werke, Diskussion.

16:45 Übung Verben. Auflösung, Diskussion.

7 Blitzlicht7

17:00 Ende des Tagesprogramms

01. April 2009, Mittwoch

09:00 Begrüßungsrunde. Freie Wiedergabe und Inhaltsbesprechung des„Tagesartikels“. Fachbegriffe, Fragen, Diskussion.

09:45 Forstliche Terminologie – ein Wechselspiel: Fachbegriff – Definition – Satzbildung. Diskussion zu den Fachbegriffen.

10:30 P a u s e

10:45 „Streitgespräch“ – Pro und Kontra zu einem aktuellen Thema.

11:15 Übung/Test Leseverstehen. Auflösung, Besprechung der Fachbegriffe.Abgabe der Hausaufgabe „Übersetzung“.

12:00 M i t t a g s p a u s e

14:00 Referate der Teilnehmer. Fragen, Diskussion, Bewertung.

15:00 Übung Verben. Auflösung, Diskussion.

15:15 Auswertung und Besprechung der Hausaufgabe Übersetzung“.

15:30 „Dendrologischer Rundgang“ in … Baumartentest. Beschreibung von Natursituationen.

7 Blitzlicht7

17:30 Ende des Tagesprogramms

(Abends: April-Feier!)

02. April 2009, Donnerstag

09:00 Begrüßungsrunde. Freie Wiedergabe und Inhaltsbesprechung des„Tagesartikels“. Fachbegriffe, Fragen, Diskussion.

09:45 Forstliche Terminologie – ein Wechselspiel: Fachbegriff – Definition, Definition –Fachbegriff. Diskussion zu den Fachbegriffen.

10:30 P a u s e

10:45 Diskussionsrunde zu den Themen: „Wie wichtig sind die Forstwirtschaft und die Ökologie heute in Tschechien? Warum habe ich den Beruf eines Försters, eines Ökologen etc. gewählt? Welche gesellschaftliche Stellung haben Forstleute heute in Tschechien?

11:30 Übung/Test Hörverstehen. Auflösung, Besprechung der Fachbegriffe.

12:00 M i t t a g s p a u s e

14:00 Referate der Teilnehmer. Fragen, Diskussion, Bewertung.

15:00 „Polemik“ zum Thema „Forstliche Wissenschaft kontra forstliche Praxis – wer leistet mehr?

15:45 P a u s e

16:00 Entwurf eines Berichts über einen illegalen Holzeinschlag im Bereich destschechischen Staatswaldes. Auswertung.

7 Blitzlicht7

17:00 Ende des Tagesprogramms

03. April 2009, Freitag

09:00 Begrüßungsrunde. Freie Wiedergabe und Inhaltsbesprechung des„Tagesartikels“. Fachbegriffe, Fragen, Diskussion.

09:45 Forstliche Terminologie – ein Wechselspiel: Fachbegriff – Definition, Bildung von Sätzen mit dem entsprechenden Fachbegriff.

10:15 P a u s e

10:30 Rollenspiel: Die linke Tischseite stellt das Entscheidungsgremium(„Staatsbeamte, Vertreter von Ökologieverbänden und von der GRÜNEN etc.“) dar, die rechte Tischseite („Investoren und Juristen“) hat ein Konzept für den Bau z.B. eines Autowerkes oder einer Zellstofffabrik im Süden Böhmens oder für die Anlage großflächiger Plantagen mit schnell wachsenden Baumarten etc. …Der Kursleiter vertritt die – ahnungslose – Öffentlichkeit…

12:00 M i t t a g s p a u s e

13:00 Referate der Teilnehmer. Fragen, Diskussion, Bewertung.

14:00 Abschlussbesprechung. Siegerehrung und Preisverleihung an die drei besten Kursteilnehmer. Abgabe der Kursauswertungsbogen. Anregungen der Teilnehmer zur Gestaltung der nächsten Kurse. Anregungen des Kursleiters zur Überbrückung der Zwischenzeit bis zum nächsten Kurs. Diskussion zum Thema „Nächster Kurs: Wo?“. Aushändigung von Teilnahmebescheinigungen.

Großes 7 Blitzlicht7

Schließung des 13. Kurses durch den Generalsekretär der TschechischenForstlichen Gesellschaft, Dipl.-Ing. Karel Vančura Jun.15:00 Ende des 13. Aufbaukurses Deutsche Terminologie für die Fachgebiete Forstwesen, Holzwirtschaft und Ökologie.

Kursleiter: Stan CejchanStaatl. gepr. u. anerk. Dipl.-Dolm.

ex Institut für Weltforstwirtschaft,(1971-2008)

Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft Hamburg

Friedrichsruher Weg 26e-mail:Stimmen der Teilnehmer über die vergangenen Kurse – einekleine Auswahl:

D-21465 Wentorf bei Hamburg

Tel.: Hamburg +49 40 720 21 04 Mobil: +49 (0) 162 521 4005

Stimmen der Teilnehmer über die vergangenen Kurse – eine kleine Auswahl:

„Das Programm war sehr gut aufgestellt und sehr interessant!“ (XY, April 2008)

„Sehr interessant! Unbezahlbar ist für mich die Möglichkeit, die Terminologie direkt unter Fachleuten zu diskutieren. (…) Es ist besser als alle Fachlehrbücher“ (H.N., Lehrerin,November 2007)

Der Kurs war für mich nicht ganz, sondern SEHR nützlich! (…) Besonders die Referate waren für alle notwendig (vor der Gruppe zu sprechen war sehr schwer, aber nützlich!)“ (H.N., Lehrerin, März 2007)

Der Terminologiekurs war für mich sehr interessant und ich hoffe, auch nützlich. Ich danke S.C. und weiteren Kollegen von der BFH und Uni-Hamburg für die organisatorische und technische Vorbereitung und Durchführung des Kurses.“ (H.H., Oktober 2006)

„Ich finde diesen Terminologiekurs sehr interessant. Ich habe hier viel Neues erfahren und viele nette Leute kennen gelernt. (…) Vielen Dank für die professionelle Leitung des Kurses. (XY, April 2006)

„Gefallen haben mir die neuen, modernen Unterrichtsmethoden, gut ausgewählte Texte zum Selbststudium, die Referate, die Atmosphäre im Klassenraum. (…) Vielen Dank für Ihre ausgezeichnete pädagogische Arbeit.“ (P.P., Lehrerin, November 2005)

„Alle meine Erwartungen wurden erfüllt! Wiederholen!“ (J.M., Oktober 2004)

„Mir hat gefallen, das jeder Teilnehmer über seine Arbeit erzählen musste und damit selbsteine aktive Rolle beim Kurs spielen konnte – und dann die sehr lockere und freundliche Atmosphäre. Wir haben viel diskutiert und das war sehr gut.“ (K.V., November 2002)

„Die Hauptsache war für mich die gute Stimmung und das Behagen beim Kurs. Trotz dessen, dass ich am Anfang nur wenig verstanden habe, habe ich mich sehr gut gefühlt und das hat mir beim Studium sehr geholfen.“ (L.S., April 2002)

„Der Sprachkurs war unter der Leitung von S.C. auf einem hohen fachlichen Niveau. Der Kurs war einwandfrei. (K.P., Lehrerin, Dezember 2001)

„Sehr gute Vorbereitung des Kurses. Hohe Qualität des Unterrichts.“ (XY, November 2001)

(Die Aussagen der Teilnehmer sind authentisch. Es erfolgten nur grammatikalische Korrekturen. S.C.) 

13. Terminologiekurs Deutsch, 30.03. – 03.04.2009, Kostelec nad Černými lesy

Einführungstext

Forstwirtschaft in Deutschland

Die Wald- oder Forstwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft bezieht sich auf das planmäßige Handeln des wirtschaftenden Menschen im Walde. Ziel dieser Handlungen sind neben der Rohstofferzeugung auch das Erbringen immaterieller Leistungen wie die Erhaltung der Wälder, insbesondere als Schutz- und Erholungsraum.

Die Ziele der Forstwirtschaft können regional und historisch stark variieren. In Mitteleuropa hat sich nach jahrhundertelangem Raubbau vor dem Beginn des 19. Jahrhunderts die nachhaltige Form der Holznutzung durchgesetzt.

AufgabenIn Deutschland sind die Waldbesitzer nach den Bundes- und Landeswaldgesetzen dazu verpflichtet, ihre Wälder „ordnungsgemäß und nachhaltig“ (§11 Bundeswaldgesetz) zu bewirtschaften. Hierbei kommt es darauf an, dass die Funktionen des Waldes nicht nur als Rohstoffquelle, sondern auch als Grundlage für den Arten-, Boden-, Klima- und Wasserschutz sowie für Freizeit und Erholung der Bevölkerung berücksichtigt werden. Erforderlich ist daher ein ständiges Abwägen zwischen wirtschaftlichen und ökologischen Interessen.

Berücksichtigung der NachhaltigkeitNach katastrophalen Waldzerstörungen in Mitteleuropa im Mittelalter durch Übernutzung der Wälder entwickelte sich der Grundsatz der forstlichen Massennachhaltigkeit: „Man entnehme dem Wald nicht mehr Holzmasse, als gleichzeitig nachwächst“. Nachfolgenden Generationen sollen mindestens vergleichbare, wenn nicht bessere Nutzungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Die Nachhaltigkeit der Bewirtschaftung wurde schon im 19. Jahrhundert auf ökologische und später soziale Nachhaltigkeit ausgedehnt. Seit Mitte der 1990er Jahre gibt es zu diesem Zweck internationale Zertifizierungsorganisationen wie FSC (Forest Stewardship Council) oder PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes).

Im Zuge von europaweiten Prozessen wurde „nachhaltige Waldbewirtschaftung“ definiert als „die Behandlung und Nutzung von Wäldern auf eine Weise und in einem Ausmaß, das deren biologische Vielfalt, Produktivität, Verjüngungsfähigkeit, Vitalität sowie deren Fähigkeit, die relevanten ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Funktionen gegenwärtig und in der Zukunft auf lokaler, nationaler und globaler Ebene zu erfüllen gewährleistet, ohne anderen Ökosystemen Schaden zuzufügen.“Wald als WirtschaftsfaktorDie Forstwirtschaft bietet in Mitteleuropa für viele tausend Menschen Arbeit und Einkommen. Über 90 Prozent des Umsatzes eines Forstbetriebes werden durch den Verkauf des Holzes erwirtschaftet. Jedoch werden auch andere Erzeugnisse des Waldes genutzt (für den privaten Konsum meist unentgeltlich). Zu diesen Nicht-Holzprodukten zählen Pilze, Beeren, Kräuter usw.

Die Forstwirtschaft erbringt auch Dienstleistungen (Waldwegebau, Sicherung der Waldwege) und Güter, die jedoch von den Nutznießern normalerweise nicht bezahlt werden müssen, da eine gesetzliche Grundlage dafür fehlt, oder weil die Märkte nicht existieren. Dies sind insbesondere die CO2-Speicherung und -sequestrierung, Tourismus und Naherholung sowie (besonders im Falle tropischer Regenwälder) genetisches Material. Auch die Erbringung von Boden-, Luft- und Wasserschutzfunktionen und der Erhalt von Biodiversität werden in der Regel nicht vergütet. Deutschland hat rund 11 Millionen Hektar Wald, das sind etwa 30 Prozent der Gesamtfläche. Davon werden 9 Millionen Hektar durch ca. 28.000 Forstbetriebe und 1,5 Millionen Hektar durch etwa 230.000 landwirtschaftliche Betriebe bewirtschaftet.

StrukturDie Forstwirtschaft in Deutschland unterscheidet drei Eigentumsarten von Wald: Staatswald (Landeswald, Treuhandwald und Bundeswald), Körperschaftswald und Privatwald. Treuhandwald: Im Zuge der Bodenreform in der DDR enteigneter und in Volkseigentum überführter Wald wurde der Treuhand übergeben. Ziel ist es, diesen Wald zu privatisieren. Um die Funktionen des Waldes zu sichern, ist es wichtig, dass funktionierende Strukturen geschaffen werden. Dies obliegt den einzelnen Bundesländern mit Hilfe eigener Landeswaldgesetze. Die Bundesgesetzgebung gibt mit dem Bundeswaldgesetz hierfür nur den Rahmen vor. Der Staatswald ist in den meisten Ländern in einzelne Forstämter unterteilt. Diese bestehen aus Revieren, die eine Größe von 1.500 bis 3.000 Hektar haben. Die Bewirtschaftung der Reviere wird von den Förstern (Dipl.-Forstingenieuren) durchgeführt.

Volkswirtschaftliche BedeutungAufgrund der Methodik der statistischen Erfassung wird die Bedeutung der Forst- und Holzwirtschaft des Öfteren unterschätzt. Die Betriebe der Forst- und Holzwirtschaft sowie weitere produzierende und verarbeitende Industriezweige wie die Papierindustrie und das Druckund Verlagsgewerbe aber auch Zulieferer werden als „Cluster Forst und Holz“ zusammengefasst.

Nach dieser Sichtweise gibt der „Cluster Forst und Holz“ mit rund 1,3 Millionen Beschäftigten mehr Menschen Arbeit als der Maschinen- und Anlagenbau (etwa 850.000 Beschäftigte), die Elektrotechnik oder die Automobilindustrie (knapp 800.000 Beschäftigte) und erzielt jährlich einen Umsatz von ungefähr 181 Milliarden Euro.

Prinzipielle Uneinigkeit herrscht über den tatsächlichen jährlichen Holzeinschlag in Deutschland, seit im Jahr 2006 der Forstwissenschaftler Udo Mantau vom Zentrum für Holzwirtschaft der Universität Hamburg den Holzverbrauch in Deutschland als Berechnungsgrundlage für den Holzeinschlag heranzog. Er berechnete den Einschlag für das Jahr 2005 mit etwa 74 Millionen Festmeter deutlich höher als die für das gleiche Jahr vom Statistischen Bundesamt offiziell genannte Zahl von 56 Millionen Festmeter.

BerufsfeldIn Deutschland werden folgende klassische Forstausbildungen unterschieden: Universitätsstudium - Forstleute mit einem Universitäts-Abschluss haben die Möglichkeit, als Forstwissenschaftler zu arbeiten oder nach einer zweijährigen Referendarszeit in den Höheren Forstdienst einzutreten. Hier übernehmen sie in der Regel leitende Positionen in den Forstämtern oder in der Verwaltung.

Folgende Universitäten bieten ein forstwissenschaftliche Studium an:

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Georg-August-Universität Göttingen, Technische Universität München-Freising und Technische Universität Tharandt/Dresden.

Nach Abschluss eines Fachhochschulstudiums und einer anschließenden einjährigen Anwärterzeit kann die Laufbahnprüfung für den gehobenen Forstdienst abgelegt werden. Diese Berufswahl führt in der Regel in den praktischen Forstdienst.In Deutschland existiert der Studiengang Forstwirtschaft an folgenden Fachhochschulen:

 Fachhochschule Weihenstephan in Freising/München, Fachhochschule EberswaldeHochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen, Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg, Fachhochschule Erfurt.

Der in der Fachhochschule ausgebildete Forsttechniker ist eine Fachkraft des mittleren Forstmanagements. Der Forstwirt hat in Deutschland eine staatlich anerkannte Ausbildung, die dem österreichischen und schweizerischen Forstwart entspricht. Es handelt sich dabei um die moderne Bezeichnung für den früheren Beruf Waldarbeiter.

Zu den wichtigsten Organisationen der Forstwirtschaft in Deutschland gehören: Deutscher Forstwirtschaftsrat,  Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände,

Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft, Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik, Deutscher Forstverein.

Institut für Weltforstwirtschaft, Hamburg, Oktober 2008

Stan Cejchan
Staatl. gepr. u. anerk. Dipl.-Dolm.

Hamburg, den 16. Februar 2009

Milí účastníci 13. Nástavbového kurzu Německá terminologie pro obory lesnictví, dřevařství a ekologie!
Liebe Teilnehmer des 13. Aufbaukurses Deutsche Terminologie für die Fachgebiete Forstwesen, Holzwirtschaft und Ökologie!

Der nächste Terminologiekurs für die Fachgebiete Forstwesen, Holzwirtschaft und Ökologie wird vom 30. März bis 03. April 2009 in Kostelec nad Černými lesy stattfinden. Er wird sich, wie auch alle vorherigen Kurse, intensiv mit der deutschen Fachsprache befassen. Während des Kurses werden keine langen Fachtexte gelesen. Wir werden uns auf Referate („Vorlesungen“) der Teilnehmer, Diskussionen und „Streitgespräche“, Hörverstehen- und Leseverstehen-Tests sowie weitere rein terminologische Übungen konzentrieren. Das Ziel ist, unsere knappe Zeit optimal und in Ihrem Sinne zu nutzen! Im Anhang finden Sie als „Einführungstext“ den Artikel “Forstwirtschaft in Deutschland”, über den wir zu Beginn des Terminologiekurses diskutieren werden.

Ich bitte Sie
 den Text zu lesen,
 für Sie neue Fachbegriffe zu markieren,
 Fragen zum Inhalt zu formulieren.

Der Text enthält Fachbegriffe aus dem forstwirtschaftlichen Bereich und ist allgemein verständlich. Sollte ich Sie mit dieser Aufgabe dennoch überfordert haben, sehen Sie es mir bitte nach – meine Absicht ist, Ihnen einen aktuellen, sprachlich und fachlich einwandfreien Text als eine kleine Kursvorbereitung anzubieten. Ich bin aber überzeugt, dass Sie diese erste
Aufgabe meistern werden!

Ich danke Ihnen für Ihre Mitarbeit und freue mich auf Sie am Montag, dem 30. März 2009, um 9 Uhr in den Räumlichkeiten des Schulforstbetriebs in Kostelec n. Č. l.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Stan Cejchan
Staatl. gepr. u. anerk. Dipl.-Dolm.
(ex Institut für Weltforstwirtschaft, Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft, Hamburg)
Mail: stan@kabelmail.de Tel.: Hamburg +49 40 720 21 04 Mobil: +49 (0) 162 521 4005

Deutsch auf Platz zwei in der EU
Brüssel – Deutsch ist nach Englisch zur meistgesprochenen Fremdsprache in der Europäischen Union geworden. Das geht aus einer Umfrage unter fast 30.000 EU-Bürgern hervor, deren Ergebnis die EUKommission jetzt bekannt gab. Die deutsche Sprache habe Französisch überholt, nachdem der EU zehn neue Staaten beigetreten waren. Jeder fünfte EU-Einwohner ist heute deutscher Muttersprachler. Jeder dritte Europäer spricht Deutsch als Mutter- oder als Fremdsprache.
Die Welt, Berlin 27.04.2007

für die Fachgebiete Forstwesen, Holzwirtschaft, Ökologie
30. März – 03. April 2009
TOPlist