Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 15.04.2014 08:06:00 

Fachkurs der forstlichen Terminologie

9. Kurs / 9. kurz Hamburg

9. Kurs Hamburg / 9. kurz Hamburk - 23.-27.10.2006

Účastníci kurzu:

Ing. Ventrubová Kateřina, MZe ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, tel.: 221 812 261; e-mail  

Ing. Vašíčková Pavlína, mob.: 605 952 551, MZe ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, tel.: 221 812 923 e-mail

Ing. Pařízek Miloš, ÚHÚL Hr.Král., mob.: 721 901 810, Pobočka HK, Veverkova 1335, HK, tel..: 494 947 041, e-mail

Ing. Jůza Radek, Měst lesy Hr.Král., mob.: 605267 895, Městské lesy HK, Přemyslova 219, 500 08 HK, tel.: 495 272 741, e-mail 

PhDr. Sýkorová Jitka,
MZLU Brno MZLU v Brně, ÚJKS, Zemědělská 3, 613 00 Brno, tel.: 545 132 053, e-mail 

Mgr. Nováková Hana, SLŠ Hranice, Jurikova ul., 588 753 01 Hranice,tel.: 581 601 231, e-mail   

Ing. Víša Bohumil, ČIŽP Olomouc, mob.: 731 405 257, ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc, e-mail 

Ing Hladík Hynek, LČR, ST Benešov, mob.: 602 272 442, 724 523 257 LČR, ST Benešov, pracoviště Rudolfovská 88, 37001 České Budějovice, e-mail užívaný, e-mail méně užívaný 

Ing. Matějíček J., VÚLH Strnady, mob.: 602 583 156 VÚLHM Jíloviště Strnady, 156 04 Praha 5-Zbraslav,tel.: 257 892 235, e-mail

Cejchan Stan, Institut für Weltforstwirtschaft BFH, Leuschnerstraße 91, D-21031 Hamburg e-mail (POZOR, adresa již neplatí) 

Fototagebuch / Fotodeník:

22.10.2006 Wir fahren nach Hamburg / Cestujeme do Hamburku

Byli jsme svěřeni do rukou Miloše Pařízka, který byl v roli řidiče celých více než 630 km z Prahy do Hamburku. Nasedáme v 10:43 hodin.

  

Před čtnáctou hodinou jsme před Drážďanami, dálnice ještě není dokončena.

 

O půl třetí dáváme bezpečnostní pauzu, již na dálnici z Drážďan do Berlína

 V 19:48 jsme na okraji Hamburku v internátu sportovní školy, kde budeme ubytováni, nastává první seznámení s programem kurzu. Začínáme zítra v Institutu světového lesnictví

 23.10.2006 

Jsme tady, v Institutu světového lesnictví v Hamburku obklopeném krásným parkem - arboretem

 

Kurz začal, součástí jsou i přednášky profesorů hamburské univerzity a Intitutu.

    

Se svými referáty se zatřpitily i Katka a Pavlína

  

Odpolední program byl věnován exkurzi do Sachsenwaldu nedaleko Hamburku, na Lesní správu knížete Bismarcka

   

Společné foto u Bismarckova mlýna

 Závěrčný "Blitzlicht", neboli bleskové hodnocení dne

 Po večeři klídek...

 24.10.2006

Kurz pokračuje druhým dnem

  

Přichází i "trápení" s písemnou tvorbou

 

Ještě před obědem jdeme do parku, ve kterém je Institut "utopen", na odbornou prohlídku arboreta

   

Odpoledne je věnováno parkům města Hamburk a hamburským zajímavostem

Japonská zahrada:

  

Na břehu jezera Binnenalster

  

V hamburských pasážích

  

Hamburská radnice

  

Zastavení v hospůdce na Deichstrasse

 Speicherstadt

 Sandtorhafen

 V reatauraci Ständige Vertretung (Stálé zastoupení), kde je hodně vzpomínek na dobu minulou

 Zajímavé byly i názvy jídel na jídelním lístku, například Miloš proti mně měl Schnitzel für die Spitzel, tedy řízek pro špicly, byl to největší řízek, který byl v nabídce, já měl jenom vídeňský řízek, proto asi ta rakouská vlaječka

  

Pověstná ulice Reperbahn ve čtvrti St. Pauli

 V hospůdce v St. Pauli

 25.10.2006

To, že jsme se včera do pozdního večera pohybovali v pochybné čtvrti St.Pauli, neznamenalo, že bude volnější program výuky. Miloš musel být dokonce úplně střízlivý, čekala nás cesta k rezevaci Ratzeburger See.

 

Když už jsme tady, bylo by chybou, kdybychom nenavštívili starobylý kostel v Ratzeburgu:

   

Exkurze do rezervace Ratzeburger See

  

Oběd v Seehotel Ratzeburg

Lübeck

  

Na pivě v restauraci v domě Schiffergeselschaft

   

V prodejně pověstného lübeckého marcipánu

 

26.10.2006

I čtvrtek byl věnován exkurzi. Cílem byla Lüneburská vřesoviště. Bohužel byla již odkvetlá, vždyť je konec října, ale přesto to byl zážitek.

      

Na večeři Zur alten 16

   

 27.10.2006 - kurz končí

Exkurze ve sklenících BFH

   

Poslední přednáška

 Závěr kurzu

   

Byli jsme pozváni na večeři k Cejchanům

    

28.10.2008 - jedeme domů

Je 07:46, poslední fotografie před odjezdem

 Článek pro časopis Lesu zdar, autor Hynek Hladík

Terminologický kurz odborné němčiny

V druhé polovině října 2006 proběhnul v Hamburku již devátý běh týdenní terminologický kurz odborné němčiny, který uspořádala Česká lesnická společnost s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) a Institutem světového lesnictví při Spolkovém výzkumném ústavu lesního hospodářství a zpracování dřeva za podpory ministerstva zemědělství České republiky. Z České republiky přijelo na kurz devět účastníků z ministerstva zemědělství ČR, ÚHÚL, Městských lesů z Hradce Králové, Masarykovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Střední lesnické školy v Hranicích na Moravě, České inspekce životního prostředí z pracoviště v Olomouci, Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti a ze s.p. Lesy České republiky. Hlavním přednášejícím a garantem kurzu byl pan Ing. Stan Cejchan z hamburského Institutu světového lesnictví.

Mezi účastníky byli „staří kozáci“, kteří se zúčastnili téměř všech předcházejících běhů ale také nováčci. Po roce se po druhé zúčastnil Ing. Hynek Hladík ze Správy toků – oblast povodí Vltavy Benešov LČR.

Hamburský kurz byl prvním terminologickým kurzem konaným mimo území České republiky. Do učebny Spolkového výzkumného ústavu lesního hospodářství a zpracování dřeva (BFH) zasedla devítka účastníků poprvé v pondělí 23. října. Na rozdíl od předchozích běhů neměli účastníci mnoho šancí „uhnout“ z odborné němčiny. Hned po vzájemném představení přišel vedoucí Institutu světového lesnictví (IWF) univerzitní profesor Dr. Michael Köhl, aby přestavil ústav, který vede. Institut přispívá svým výzkumem a poradenstvím k udržení a vývoje lesů na Zemi, především mimo střední Evropu.

Hlavním cílem je stanovení systematických konceptů a strategií pro celosvětové udržitelní obhospodařování lesů a sledování ekologických, ekonomických, sociálních a politických rámcových podmínek. Institut je koordinační jednotkou Evropské výzkumné sítě tropických lesů (European Tropical Forest Research Network – ETFRN) na národní úrovni. Plní i řadu dalších funkcí v Hospodářské komisi Spojených národů pro Evropu.

Na téma Zjišťování stavu lesa v Evropě hovořil vědecký rada Dr. Martin Lorenz, další člen týmu IWF.

Na řadu však přišly i referáty účastníků – první byl referát Ing. Kateřiny Ventrubové, PhD., která se projevila jako skutečná profesionálka.

Program prvního odpoledne pokračoval za hranicemi města Hamburk, v lese Sachsenwald spravovaném Knížecí Bismarkovou lesní správou. Vedle pracovníka lesní správy zajišťoval odborný doprovod lesní asistent Dipl.-Fw. Ulrich Blick.

Jako každý den končil hodnocením jednotlivých účastníků.

Spolkový výzkumný ústav lesního hospodářství a zpracování dřeva a jeho Institut světového lesnictví, jako zařízení Spolkového ministerstva zemědělství, je umístěn v rozsáhlém parku – arboretu na pozemcích města Hamburk, kde žije společně s instituty Univerzity Hamburk. A právě arboretum bylo předmětem další exkurze. Když Dr. Günther Seemann při prohlídce arboreta, které před více než 30 lety zakládal, potkával studenty Hamburské univerzity, domlouval si s nimi konzultace v této učebně pod otevřenou oblohou.

Hamburk, jedno z největších německých měst, si asi většina lidí představuje jako velký přístav, Sankt Pauli se spoustou vykřičených domů, dopravní chaos, jako v každém velkém městě. Asi překvapením je velké množství parků. Městské parky byly prvním cílem v úterní odpoledne. Třeba Japonská zahrada a rozsáhlé rozárium nedaleko hlavního nádraží jsou krásnou barevnou oasou uprostřed rušného města.

Středeční den byl věnován exkurzi do přírodní rezervace Východní břeh Ratzeburského jezera v biosférické rezervaci Schaalsee nedaleko od Lübecku. Hlavním tématem byly přírodě blízké bučiny severozápadu Německa rostoucí na ledovcové moréně. Průvodcem lesy na terase nad jezerem byl vědecký rada PD Dr. Herrmann Ellenberg.

Ve čtvrtek dopoledne byly předneseny dvě přednášky – vědecký rada Dr. Jobst-Michael Schröder z IWF hovořil na téma Les a dřevo v Německu a Prof. Dr. Peter Klein z Institutu biologie a ochrany dřeva Univerzity Hamburk zaujal přednáškou o dendrochronologickém výzkumu uměleckých památek, například obrazů Hieronyma Bosche a jeho následovníků nebo dalších mistrů či křídla Wolfganga Amadea Mozarta. Koho by napadlo, že holandský malíř Rembrand van Rijn maloval velmi často na odpadová prkýnka z beden od cukru dovezeného z Ameriky?

Větší část čtvrtka byla věnována návštěvě Dolnosaského lesního úřadu Sellhorn a rozsáhlé přírodní rezervace Lüneburské vřesoviště. Lesní úřad Sellhorn obhospodařuje 13.220 ha lesní půdy, část plochy je na území rezervace Lüneburské vřesoviště (5.200 ha). Organizačně je rozdělen do 9 revírů, má další 4 jednotky – 2 centra lesních prožitků, 1 lesní pedagogiky a mládežnický domov. V lesích je zastoupena borovice ze 48 %, 19 % smrk, 5 % modřín, 5 % douglaska, 9 % dub, 8 % buk, 6 % ostatní. Zásoba dřeva dosahuje 237 m3/ha, přírůst dosahuje 8,7 m3/ha, podle zařízení dosahuje těžba 4,4 m3/ha, tedy celkem 58.350 m3.

Uprostřed Lüneburského vřesoviště leží centrum lesních prožitků Ehrhorn Nr. 1 umístěné v nově restaurovaném selském stavení postaveném před 350 lety, ve kterém je umístěna výstava věnovaná historii vřesoviště, lesa i člověka.

Přestože v Hamburku, můžete se octnout v areálu Spolkového výzkumného ústavu lesního hospodářství a zpracování dřeva v tropech. Mezi pavilony ústavů v parku je také velký klimatizovaný skleník. Jeho část je věnována tropickým lesům, v další se můžete dostat do Středomoří. V některých boxech skleníku lze simulovat nejen změnu klimatu, ale také změny složení atmosféry, půdy, aby bylo možné sledovat vliv těchto změn na lesní dřeviny. Prohlídka skleníku byla na programu v pátek, průvodcem byl vědecký ředitel Dr. Wolf-Ulrich Kriebitzsch z IWF.

Po návštěvě skleníku následovaly poslední přednášky. Dr. Thomas W. Schneider z IWF přednášel na téma Mezinárodní lesnický režim. Až Ratzeburgu přijel PD Dr. Herrmann Ellenberg, který s českými lesníky ve středu navštívil rezervaci na břehu Ratzeburského jezera. Tentokrát hovořil o výzkumu sojek a žaludů právě především v okolí Ratzeburgu. Poslední přednášku měl Prof. Dr. Udo Mantlu z Univerzity Hamburk – Bilance surového dříví – napjatost přes obrovské rezervy?

Odpoledne končil kurz. Stan Cejchan předal všem účastníkům vysvědčení o absolvování kurzu.

Co přinesl kurz? Bylo to k něčemu? Samozřejmě, takové otázky padaly na závěr v rámci bleskového hodnocení – Blitzlicht. Týden jsme slyšeli téměř celý den němčinu, vyslechli jsme přednášky předních odborníků ze Spolkového výzkumného ústavu lesního hospodářství a zpracování dřeva, diskutovali jsme s lesníky z praxe. Zcela jistě to rozšířilo odborný slovník všech účastníků.

Ing. Hynek Hladík, Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Vltavy Benešov

TOPlist